Comhems erbjudande klart

Efter ett flera års bökande kan vi nu se ljuset i tunneln när det gäller hur Comhem ser på den långa period av tekniska problem som deras bredbandsfibernät dragits med i Bergeforsen.

En resumé för de som inte varit med från början:

Comhem har under flera år haft problem med sin bredbandsfibertjänst här i Bergeforsen. De exakta problemen har tett sig ganska olika för olika hushåll/kunder och säkert berott på många olika faktorer (föråldrade routrar, svagheter i nätet, kommunikationsproblem med utrustning i hemmen), men när jag började rota i detta för ett par år sedan stod det klart att de nätproblem som Comhem haft åtminstone inte varit desamma för nätägaren Servanet (Comhem hyr en fiberanslutning av Servanet som har ett annat system för sina kunder).

Efter åratal av tjafs med kundtjänst tröttnade jag och lyckades till slut få kontakt med en Comhem-anställd med något slags inflytande i firman. Denne drog igång en större analys av nätet och som mycket riktigt kom fram till att det var ett större fel på deras hårdvara i nätet, ett fel som de inte upptäckt själva förrän vi anmärkt på det och som åtminstone kunde härledas ett drygt år tillbaka i tiden. Längre än så ”kunde” man inte analysera. Ett reparationsarbete vidtog med olika turer, bland annat kunde vi se till att tekniker kom ut till de hushåll som begärde för att undersöka läget på plats. Exakt vad som framkom vid den analysen har vi inte fått veta men ungefär vid årsskiftet 20/21 hade Comhem till slut kommit fram till att nätet nu fungerar tillfredsställande enligt deras specifikationer.

Comhems erbjudande

Med villaföreningens styrelses mandat har vi i bredbandsgruppen under det senaste året försökt att driva frågan om ersättning för åtminstone det dryga år som Comhem självt medgett fel i sitt nät. Nu har företaget meddelat följande i mail till oss:

”- Vi dubblerar hastigheten för samtliga bredbandstjänster till befintligt pris. Förändringen gäller tills vidare, dvs det är inte en tidsbegränsad kampanj.

– Vi skickar ut vår nya kundrouter med stöd för senaste Wifi-standarden (WiFI 6), vilket ger högre hastighet och bättre täckning.

– Vi bjuder på internettjänsten under tre månader.

Vi anser att tre månaders gratis bredbandstjänst är en rimlig kompensation eftersom det har varit betydande störningar under en längre period, men samtidigt inte så mycket störningar att tjänsten varit obrukbar.”

Som jag förstår det kommer företaget inom kort att skicka ut brev till alla i vårt bredbandsnät med samma erbjudande. Förhoppningsvis kommer man där även att ge sin syn på med vilken säkerhet och kvalitet man avser driva sitt nät och sin helhetsprodukt i framtiden, något jag flera gånger begärt. Jag har försökt att få företaget att på annat sätt ersätta kunder som inte vill fortsätta med Comhem trots detta erbjudande men tyvärr gått bet. Comhem hänvisar kunder med enskilda ersättningsanspråk till i första hand kundtjänst och i sista hand Allmänna Reklamationsnämnden.

Fortsättningen

Det står givetvis var och en fritt att värdera detta erbjudande mot sina upplevelser, men från Bredbandsgruppensgruppens sida anser vi att det inte är fruktbart att driva ärendet längre än såhär.

För den som till äventyrs vill utöva sin konsumentmakt med fötterna så har jag varit i kontakt med Servanet som alltså är den andra bredbandsfiberaktören i området. De har inget med vare sig routrar, wifi eller TV att göra utan säljer bara hushållets själva anslutning till fibernätet, därefter får man själv höra av sig till olika aktörer som säljer bredband och TV, t ex Telia, Banhof, Telenor – eller för den delen Comhem.

Engångskostnaden för att byta ut Comhems utrustning mot Servanets hemmavid är 2 800:-. Om tillräckligt många vill byta samtidigt har vi fått löfte om en rabatt på 300:-. Därefter kostar anslutningen till Servanets nät 199:- i månaden – sedan tillkommer då de kostnader som ditt val av TV/bredbandsleverantör ställer på dig.

Vill du vara med i en grupp som vill byta till Servanet

vill jag att du hör av dig till mig via e-post:

erik.j.nyberg(snabel-a)hotmail.com

SENAST den 21 februari.

Därefter kontaktar jag Servanet och ser om den gruppen är tillräckligt stor för att få ta del av rabatten, och därefter kontaktar jag er i gruppen och lämnar över till var och en att sköta sina fortsatta kontakter med Servanet. Därefter upphör Bredbandsgruppens direkta engagemang i detta ärende.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till mig på e-postadressen ovan eller via Facebooksidan.

För Bredbandsgruppen (Jakob Klarsten, Anders Olsson, Erik Nyberg)

Erik Nyberg

Inventering av gemensam materiel

Villaföreningen har genom åren köpt in olika verktyg, maskiner och annan materiel för gemensamt bruk. När generationer och styrelser kommit och gått så har vetskapen om vem som har vad av dessa saker försvunnit.

Därför vill styrelsen göra en inventering av dessa gemensamma saker så att de så småningom kan komma fler till del och nytta. Har du något hemma hos dig som tillhör föreningen så hör av dig till Nikki Nyberg på Triangelvägen 65. Tack!

Lösning i sikte: tekniker på väg

Efter veckor av undersökande är nu både Comhem och Servanet relativt nöjda med bredbandsituationen i områdets nät. Tyvärr delas inte den känslan av många av oss kunder som fortfarande upplever olika grader av störningar på bredband och TV.

Jag har fått flera önskemål om att kunna få bredbandsproblemen undersökta av en tekniker från Comhem vid ett hembesök där man kan få ställa frågor och få förklaringar utifrån sin egen situation. Önskemålet har nu hörsammats och företaget erbjuder därför alla sina bredbandskunder i föreningen möjlighet till teknikerbesök, och det med början redan kommande vecka, 49.

Vill du att en tekniker från Comhem kommer hem till dig så hör du av dig till mig, Erik Nyberg på Triangelvägen 65, på telefon eller via Perssonskas facebooksida senast måndag 30 november kl. 13.00. Därefter vidarebefordrar jag ert namn och kontaktuppgifter till företaget som kommer höra av sig och bestämma en tid som passar för båda parter.

Prata gärna med era grannar som kanske inte kollar hemsidan eller Facebooksidan så ofta och be dem kontakta mig om de är intresserade. Det här är förhoppningsvis en bra möjlighet för oss alla att få problemen utredda och förklarade en gång för alla, oavsett om man tänker fortsätta som Comhemkund eller inte.

I ersättningsfrågan fortsätter jag att driva på och hålla kontakten med Comhem, men det känns som att fokus just nu får ligga på de praktiska lösningarna, om det finns några, så tar vi det andra sen.

Trevlig helg

/Erik Nyberg

Ångerfullt Comhem ber om mer tid

Det kommer tyvärr dröja ytterligare innan det finns en lösning på problemen för Comhems bredbandskunder. Under det fortsatta arbetet med reparationer och felsökning har man, enligt Comhem, nu hittat fel i nätet som man anser ligga utanför sin kontroll och därför felanmält dem till nätägaren Servanet.

Frustrationen fortsätter hos många Comhem-kunder i området över de dåliga bredbandsförbindelserna. Och tyvärr ser en långsiktig lösning ut att dröja ännu ett tag. Företaget beklagar att de inte kunnat leverera tydliga besked om vare sig framtiden för nätet eller ersättning till kunderna i tid till vårt gemensamt överenskomna slutdatum 31 oktober 2020.

Orsaken till det är, enligt företaget, att man nu även hittat fel som Comhem anser vara nätägaren Servanets problem. Därför fördröjs processen ytterligare av de parternas kommunikation. Exakt hur länge kan man inte ge andra besked om än ”så fort som möjligt”. Jag har försökt komma i kontakt med Servanet för att verifiera uppgifterna men de har inte återkommit ännu.

Comhem ber oss alltså därför om ytterligare tid för att i första hand fortsatt kunna felsöka, reparera och nu också ge Servanet tid att göra detsamma, för att därefter ge oss kunder tydliga besked och långsiktiga löften om vilken standard vi kan förvänta oss framöver. Företagets besked till de som tröttnat på att vänta är att man har full förståelse för det och inser att den nya fördröjningen kan innebära att några kunder väljer att byta nätoperatör innan man kommit fram till en lösning.

Det är svårt att veta exakt vilken strategi som är bäst för oss som grupp att anamma i det här läget. Det är extremt frustrerande att det här drar ut ytterligare på tiden och lockelsen att bryta och byta har aldrig varit större för mig personligen. Det är också fortsatt upprörande att Comhem uppenbarligen har så dålig koll på sin infrastruktur att man under så lång tid inte själva upptäckt och åtgärdat problemen utan istället skjutit över det arbetet på oss och låtit oss leva med avbrott och strul samtidigt som vi fått betala fullt pris. Oacceptabelt.

Samtidigt är min upplevelse att Comhem faktiskt tar detta på allvar just nu och att åtminstone vår kontaktperson är ärlig när han säger att han är övertygad om att man kommer hitta en långsiktig lösning inom kort, främst på problemen i nätet men också förhoppningsvis i sina kundrelationer. Man har också utlovat att man ska komma med ett förslag på ersättning baserat på åtminstone det senaste årets problem, undersöka möjligheterna till individuella lösningar och individuell support för de som är drabbade samt se till att planerade avbrott alltid annonseras i framtiden.

Comhem kommer ha ett styvt jobb med att återupprätta sitt förtroende hos mig och många av er andra men jag tror även fortsättningsvis att våra möjligheter att nå ett gynnsamt resultat i framförallt ersättningsfrågan förbättras av att så många som möjligt håller en enad front. Samma sak gäller vid en eventuell övergång till Servanet som nätleverantör, ju fler vi är som vill byta vid samma tillfälle desto större är möjligheterna att förhandla till oss ett gynnsamt gemensamt avtal med dem.

Mitt förslag är därför att ännu en tid fortsätta avvakta, notera och rapportera fortsatta fel till mig och låta mig fortsätta vara aggressivt aktiv i kommunikationen med vår kontakt på Comhem till dess att företaget kommer med sina utlovade besked. Det får dock givetvis inte dra ut hur länge som helst på tiden.

Om någon eller några däremot känner att måttet nu är rågat och därmed väljer egna vägar så är det förstås fullt begripligt.

Mer information kommer fortlöpande här och på Facebooksidan.

Erik Nyberg

Nya fel hos Comhem

Tyvärr har problemen fortsatt för Comhems bredbandskunder i Bergeforsen de senaste veckorna. Orsaken – företaget har hittat nya hårdvaruproblem i systemet som man nu åter lovar att åtgärda.

Efter att Comhem identifierat och bytt ut de trasiga delar i bredbandsnätet som orsakat problem åtminstone sedan december 2019 hoppades vi att avbrotten i bredbandsleveranserna skulle upphöra. Tyvärr blev det inte så.

Efter att flera i området hört av sig till mig med nya felrapporter kontaktade jag därför åter Comhem i veckan. Deras representant meddelade då att företaget hittat ytterligare och nya fel i hårdvaran som styr systemet och som återigen orsakat avbrott. Och återigen hoppas nu Comhem att man löst problemen en gång för alla.

Det längre avbrottet tidigare i oktober ska dock, enligt företagets representant, ha orsakats under underhållsarbete av Servanet (som ju äger det bredbandsnät som Comhem i sin tur hyr av dem). Somliga störningar kan också, enligt representanten, delvis bero på att man har en föråldrad router.

Frustrationen är fullt förståeligt stor hos många med Comhem-abonnemang över att problemen med bredbandet aldrig tycks upphöra. Comhem säger sig fortsätta utreda både de aktuella och historiska problemen och har utlovat att komma med ett definitvt besked om hur man ställer sig till framtiden för sitt bredbandsnät i Bergeforsen samt förslag på ersättning till drabbade kunder senast den 31 oktober.

Till dess, håll koll på ert bredband och rapportera eventuellt nya fel eller avbrott till mig via Messenger eller e-post så för jag det vidare till vår kontakt hos Comhem så fort som möjligt.

/Bredbandsgruppen genom Erik Nyberg

Nya besked från Comhem

Comhem har under veckan bytt ut den utrustning som orsakat fel i bredbandsleveranserna i Bergeforsen. Nu ska allt fungera utan problem enligt företaget, som kunnat fastställa att felet funnits i nätet sedan december 2019.

Comhem ber om vår hjälp med att under denna och kommande vecka få rapporter om fel fortfarande uppstår på bredbandet med kortare eller längre avbrott. Det går bra att meddela mig via Messenger eller e-post erik.j.nyberg snabel-a hotmail.com senast torsdag den 25:e september.

Eftersom flera medlemmar dock uttryckt att felen med bredbandet pågått betydligt längre än december 2019 har jag begärt att Comhem ska undersöka vad mer i nätet som möjligen felat, åtminstone ett par år ytterligare bakåt i tiden.

En ny kontakt med Comhem är planerad till nästa fredag.

/Erik Nyberg

Comhem tar på sig ansvaret för bredbandsproblemen

Efter flera kontakter och samtal har nu Comhem meddelat att man tar på sig ansvaret för de problem som företagets kunder i området haft med bredbandsanslutningen. Det är felaktig utrustning hos Comhem som ligger bakom.

De trasiga delarna byts ut under vecka 38 och därefter lovar man att bredbandet ska fungera som det ska i fortsättningen, dvs det ska inte förekomma avbrott annat än vid service.

Jag har meddelat att vi tycker det är på sin plats att Comhem erbjuder de drabbade kunderna kompensation för de problem som företaget tagit på sig ansvaret för. Den person jag pratade med har lovat att ta upp detta efter att Comhem självt försökt utreda hur lång tid tillbaka de kan härleda problemen till den felaktiga utrustningen.

Därför är det viktigt att så många som möjligt så snart som möjligt hör av sig till mig med info om hur länge man upplevt avbrott och andra problem med Comhems bredband så att jag kan argumentera och förhandla med dem på ett bra sätt.

Det går bra att skicka pm till mig via Facebook Messenger eller maila på erik.j.nyberg snabel-a hotmail.com.

En ny kontakt mellan mig och Comhem är planerad fredag den 18 september och då kommer mer information här och via Perssonskas facebooksida, ”Grannsamverkan Perssonska”.

Bredbandsgruppen
genom Erik Nyberg

Uppdatering bredband 18 juni

Efter många om och men har nu både Comhem och Servanet hört av sig och engagerat sig i vårt ärende. Comhem har nu plötsligt stora planer för vårt område och ska skicka hit tekniker för att felsöka i området och efter analys komma med ett erbjudande i slutet av sommaren. Servanet är också intresserat av att komma med ett erbjudande och har lovat att göra det så fort som möjligt.

I dagsläget är det svårt att värdera vad dessa löften är värda och framförallt att ha någon uppfattning om vilka erbjudanden vi kan förvänta oss från respektive part. Vi får helt enkelt vänta och se och glädja oss åt att de nu läst våra mail och förstått vad det är vi vill åstadkomma, ett driftsäkert och prisvärt fibernät för våra medlemmar.

Önskar er alla en glad och virusfri midsommar i både kroppar och datorer,

Bredbandsgruppen gm. Erik

Styrelsen utreder farthinder i området

Vid årsmötet i april fick styrelsen, efter en medlemsmotion, i uppdrag att undersöka möjligheterna att ställa ut farthinder på vägarna i området. Här kommer därför en enkät som vi vill att ni besvarar en gång per hushåll, senast den 10 juli 2020. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Perssonska Hemmanets villaförening

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1GqHjNt6Hxu9Wr0i6fRlTTaztvREgPDLssOVkUl0ROt7IzQ/viewform?usp=sf_link

Ny pump beställd för vattnet

Som de flesta har märkt är trycket på sommarvattnet inte det bästa. Bevattningsgruppen har arbetat hårt på sin fritid de senaste veckorna, först med att hitta och laga läckor och de senaste dagarna med att på olika vis försöka skapa tillräckligt tryck i systemet.

Emil Nordin och resten av bevattningsgruppen har tillbringat många ideella timmar med att förgäves försöka få pumpsystemet i ordning. Men nu är en ny pump på väg.

Tyvärr har man tvingats konstatera att den pump vi har just nu inte klarar av att hålla uppe trycket när det är många som vill vattna samtidigt. En ny pump är beställd och kommer installeras så fort som möjligt när den har levererats. Förhoppningsvis kommer den inom ett par veckor från dagens datum.

Styrelsen ber om ert tålamod och förståelse för att det arbete som utförs av bevattningsgruppen görs på ideell basis och därför i mån av tid i en hektisk period. Har du funderingar, konstruktiva förslag, kunskap du vill dela med dig av eller känner för att engagera dig i bevattningsgruppens arbete är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen via ordförande Lars Blomqvist.