Information från Styrelsen 2022-07-25

Det har kommit in lite funderingar kring allmänningarna i området, inte minst vad som händer vid de två ytorna mellan Lekängsgatan och Basvägen. Efter att kommunen avverkade träden på de här ytorna för några år sedan har styrelsen fått ta emot tydliga önskemål från boende i närheten om att röja bort stubbar och ris och istället så gräs. Ärendet gick till omröstning på föreningens årsmöte för ett par år sedan där de närvarande röstade för en sådan lösning.

Styrelsen har därefter fört en dialog med Timrå Kommun som till slut brutit bort stubbarna och jämnat till marken. Grässådd kommer att ske under hösten 2022.

Hur sköts då klippningen av gräsytorna på allmänningarna inom föreningen? Jo, den ansvarar vi medlemmar gemensamt för. Bor du nära en allmänning med gräs eller använder den med jämna mellanrum (t ex fotbollsplanen) – kontakta gärna dina närmaste grannar och kom överens om hur och när gräset ska klippas. Om vi alla hjälps åt blir det inte någon stor och betungande uppgift.

Har du frågor eller förslag kring detta, hör gärna av dig till styrelsen och ordförande Lars Blomqvist på Triangelvägen 40.

Du har kanske lagt märke till att en ny bod satts upp bredvid fotbollsplanen. Det är en redskapsbod där villaföreningens olika verktyg och annan egendom kommer förvaras, till exempel föreningens partytält. Boden har, efter kommunens godkännande, uppförts och bekostats av oss i föreningen efter beslut på senaste årsmötet. De saker som finns i boden kan lånas gratis av föreningens medlemmar. En förteckning av det som finns i boden samt hur man bokar, hämtar och återlämnar kommer publiceras här på hemsidan så snart som möjligt.

OBS! Har du någon eller några av föreningens egendomar hemma hos dig (de har tidigare förvarats av enskilda medlemmar på området), hör av dig snarast till Nikki Nyberg på Triangelvägen 65.

Sommarfesten är tillbaka efter några års Covidpaus! Datumet är 20 augusti och kommer anordnas på fotbollsplanen nära den nya redskapsboden. Föreningen står för grillglöd samt kaffe och kaka. Trubadur Jonas Nyberg från grannområdet kommer underhålla med musik under kvällen. Lotteri är redan igång, det finns goda priser för alla åldrar och smaker. Hör av dig till Nikki Nyberg eller Lars Blomqvist för att säkra dina favoritnummer redan nu! Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Med förhoppningar om en fortsatt fin sommar för er alla!

/Styrelsen Perssonska Hemmanets Villaförening