Grannsamverkan

Perssonska Hemmanet har ett pågående engagemang för Grannsamverkan i samarbete med Polismyndigheten. Nya idéer, förslag och frågor kring detta viktiga arbete är alltid välkomna.

Huvudkontaktombud: Lasse Blomqvist, Triangelvägen 40, 070/395 79 35