Comhems erbjudande klart

Efter ett flera års bökande kan vi nu se ljuset i tunneln när det gäller hur Comhem ser på den långa period av tekniska problem som deras bredbandsfibernät dragits med i Bergeforsen.

En resumé för de som inte varit med från början:

Comhem har under flera år haft problem med sin bredbandsfibertjänst här i Bergeforsen. De exakta problemen har tett sig ganska olika för olika hushåll/kunder och säkert berott på många olika faktorer (föråldrade routrar, svagheter i nätet, kommunikationsproblem med utrustning i hemmen), men när jag började rota i detta för ett par år sedan stod det klart att de nätproblem som Comhem haft åtminstone inte varit desamma för nätägaren Servanet (Comhem hyr en fiberanslutning av Servanet som har ett annat system för sina kunder).

Efter åratal av tjafs med kundtjänst tröttnade jag och lyckades till slut få kontakt med en Comhem-anställd med något slags inflytande i firman. Denne drog igång en större analys av nätet och som mycket riktigt kom fram till att det var ett större fel på deras hårdvara i nätet, ett fel som de inte upptäckt själva förrän vi anmärkt på det och som åtminstone kunde härledas ett drygt år tillbaka i tiden. Längre än så ”kunde” man inte analysera. Ett reparationsarbete vidtog med olika turer, bland annat kunde vi se till att tekniker kom ut till de hushåll som begärde för att undersöka läget på plats. Exakt vad som framkom vid den analysen har vi inte fått veta men ungefär vid årsskiftet 20/21 hade Comhem till slut kommit fram till att nätet nu fungerar tillfredsställande enligt deras specifikationer.

Comhems erbjudande

Med villaföreningens styrelses mandat har vi i bredbandsgruppen under det senaste året försökt att driva frågan om ersättning för åtminstone det dryga år som Comhem självt medgett fel i sitt nät. Nu har företaget meddelat följande i mail till oss:

”- Vi dubblerar hastigheten för samtliga bredbandstjänster till befintligt pris. Förändringen gäller tills vidare, dvs det är inte en tidsbegränsad kampanj.

– Vi skickar ut vår nya kundrouter med stöd för senaste Wifi-standarden (WiFI 6), vilket ger högre hastighet och bättre täckning.

– Vi bjuder på internettjänsten under tre månader.

Vi anser att tre månaders gratis bredbandstjänst är en rimlig kompensation eftersom det har varit betydande störningar under en längre period, men samtidigt inte så mycket störningar att tjänsten varit obrukbar.”

Som jag förstår det kommer företaget inom kort att skicka ut brev till alla i vårt bredbandsnät med samma erbjudande. Förhoppningsvis kommer man där även att ge sin syn på med vilken säkerhet och kvalitet man avser driva sitt nät och sin helhetsprodukt i framtiden, något jag flera gånger begärt. Jag har försökt att få företaget att på annat sätt ersätta kunder som inte vill fortsätta med Comhem trots detta erbjudande men tyvärr gått bet. Comhem hänvisar kunder med enskilda ersättningsanspråk till i första hand kundtjänst och i sista hand Allmänna Reklamationsnämnden.

Fortsättningen

Det står givetvis var och en fritt att värdera detta erbjudande mot sina upplevelser, men från Bredbandsgruppensgruppens sida anser vi att det inte är fruktbart att driva ärendet längre än såhär.

För den som till äventyrs vill utöva sin konsumentmakt med fötterna så har jag varit i kontakt med Servanet som alltså är den andra bredbandsfiberaktören i området. De har inget med vare sig routrar, wifi eller TV att göra utan säljer bara hushållets själva anslutning till fibernätet, därefter får man själv höra av sig till olika aktörer som säljer bredband och TV, t ex Telia, Banhof, Telenor – eller för den delen Comhem.

Engångskostnaden för att byta ut Comhems utrustning mot Servanets hemmavid är 2 800:-. Om tillräckligt många vill byta samtidigt har vi fått löfte om en rabatt på 300:-. Därefter kostar anslutningen till Servanets nät 199:- i månaden – sedan tillkommer då de kostnader som ditt val av TV/bredbandsleverantör ställer på dig.

Vill du vara med i en grupp som vill byta till Servanet

vill jag att du hör av dig till mig via e-post:

erik.j.nyberg(snabel-a)hotmail.com

SENAST den 21 februari.

Därefter kontaktar jag Servanet och ser om den gruppen är tillräckligt stor för att få ta del av rabatten, och därefter kontaktar jag er i gruppen och lämnar över till var och en att sköta sina fortsatta kontakter med Servanet. Därefter upphör Bredbandsgruppens direkta engagemang i detta ärende.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till mig på e-postadressen ovan eller via Facebooksidan.

För Bredbandsgruppen (Jakob Klarsten, Anders Olsson, Erik Nyberg)

Erik Nyberg