Protokoll från styrelsemöte 230314

Här kan du ladda ner mötesprotokollet från styrelsemötet i mars 2023. Har du frågor eller funderingar, kontakta ordförande.

Vi passar även på att söka nya engagerade och intresserade styrelsemedlemmar som vill göra en insats för vår förening. Två av våra veteraner tackar för sig vid årets årsmöte och behöver ersättas. Kontakta Erik Nyberg på Triangelvägen 65 om du är intresserad!