Protokoll från styrelsemöte 230314

Här kan du ladda ner mötesprotokollet från styrelsemötet i mars 2023. Har du frågor eller funderingar, kontakta ordförande.

Vi passar även på att söka nya engagerade och intresserade styrelsemedlemmar som vill göra en insats för vår förening. Två av våra veteraner tackar för sig vid årets årsmöte och behöver ersättas. Kontakta Erik Nyberg på Triangelvägen 65 om du är intresserad!

Äntligen – årsmötesprotokoll 2022

Det sägs att den som väntar på något gott alltid väntar för länge. Ibland gäller det även den som väntar på årsmötesprotokoll. Men! Nu finns det här. Läs och begrunda.

Snart är det dags för nästa årsmöte och som medlem i valberedningen passar jag på att be dig klura på om du skulle kunna tänka dig ställa upp som styrelseledamot det kommande året. Det är en fin och rolig uppgift som inte tar särskilt mycket fritid i anspråk och som hjälper till att göra vår gemensamma existens här på området ännu lite bättre.

Hör av dig till mig, Erik, på Triangelvägen 65 eller Robert Wass på Triangelvägen 48 så kan vi berätta mer om uppgifterna. Vi efterlyser särskilt er som bor på Lekängsgatan, Basvägen och Trapetsvägen eftersom styrelsen länge bestått av en övervägande del Triangelvägare – men bor du på Triangelvägen och vill engagera dig så är du såklart ändå hjärtligt välkommen med en intresseanmälan.

Med adventshälsningar

/Styrelsen genom Erik Nyberg

Festen blir av!

VI KÖR FEST trots allt – så på med impregnerade festblåsor och era snyggaste gummistövlar och gör er redo för årets kalashöjdpunkt på Perssonska Hemmanet.

Vi behöver er hjälp med några saker:

* Har du möjlighet att komma bort snarast och hjälpa till med att montera tältet så är vi mycket tacksamma!

* Har du en klotgrill eller liknande som du kan rulla bort till fotbollsplanen så vore det jättebra. Föreningen står för grillkol. Vi tänder grillarna 17:30.

* Tältet demonteras preliminärt på måndag, tider kommer.

Tack! Nu har vi en rolig kväll!

/Festkommittén

Information om föreningsfesten

Som ni märker så är vädergudarna på uselt festhumör. Vi samlas vid fotbollsplanen kl 16:00 och bestämmer om läget är tillräckligt bra för att hjälpas åt med att sätta upp tältet och köra. Håll utkik här på hemsidan eller på Facebooksidan för aktuell information.

/Festkommittén

Information från Styrelsen 2022-07-25

Det har kommit in lite funderingar kring allmänningarna i området, inte minst vad som händer vid de två ytorna mellan Lekängsgatan och Basvägen. Efter att kommunen avverkade träden på de här ytorna för några år sedan har styrelsen fått ta emot tydliga önskemål från boende i närheten om att röja bort stubbar och ris och istället så gräs. Ärendet gick till omröstning på föreningens årsmöte för ett par år sedan där de närvarande röstade för en sådan lösning.

Styrelsen har därefter fört en dialog med Timrå Kommun som till slut brutit bort stubbarna och jämnat till marken. Grässådd kommer att ske under hösten 2022.

Hur sköts då klippningen av gräsytorna på allmänningarna inom föreningen? Jo, den ansvarar vi medlemmar gemensamt för. Bor du nära en allmänning med gräs eller använder den med jämna mellanrum (t ex fotbollsplanen) – kontakta gärna dina närmaste grannar och kom överens om hur och när gräset ska klippas. Om vi alla hjälps åt blir det inte någon stor och betungande uppgift.

Har du frågor eller förslag kring detta, hör gärna av dig till styrelsen och ordförande Lars Blomqvist på Triangelvägen 40.

Du har kanske lagt märke till att en ny bod satts upp bredvid fotbollsplanen. Det är en redskapsbod där villaföreningens olika verktyg och annan egendom kommer förvaras, till exempel föreningens partytält. Boden har, efter kommunens godkännande, uppförts och bekostats av oss i föreningen efter beslut på senaste årsmötet. De saker som finns i boden kan lånas gratis av föreningens medlemmar. En förteckning av det som finns i boden samt hur man bokar, hämtar och återlämnar kommer publiceras här på hemsidan så snart som möjligt.

OBS! Har du någon eller några av föreningens egendomar hemma hos dig (de har tidigare förvarats av enskilda medlemmar på området), hör av dig snarast till Nikki Nyberg på Triangelvägen 65.

Sommarfesten är tillbaka efter några års Covidpaus! Datumet är 20 augusti och kommer anordnas på fotbollsplanen nära den nya redskapsboden. Föreningen står för grillglöd samt kaffe och kaka. Trubadur Jonas Nyberg från grannområdet kommer underhålla med musik under kvällen. Lotteri är redan igång, det finns goda priser för alla åldrar och smaker. Hör av dig till Nikki Nyberg eller Lars Blomqvist för att säkra dina favoritnummer redan nu! Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Med förhoppningar om en fortsatt fin sommar för er alla!

/Styrelsen Perssonska Hemmanets Villaförening

Fråga om avier

I dagarna börjar Comhem skicka ut den gratis-router som var en del av kompensationen i överenskommelsen mellan föreningen och företaget. Tyvärr har det hänt att hushåll fått en postförskottsavi från Comhem där man anmodas att betala närmare 1 000 kronor för att få hämta ut routern. Detta är felaktigt och beror på ett misstag hos Comhem. Får du en sådan avi är det bara att kasta den och invänta en ny där du inte behöver betala något.

/Erik Nyberg

Comhems erbjudande klart

Efter ett flera års bökande kan vi nu se ljuset i tunneln när det gäller hur Comhem ser på den långa period av tekniska problem som deras bredbandsfibernät dragits med i Bergeforsen.

En resumé för de som inte varit med från början:

Comhem har under flera år haft problem med sin bredbandsfibertjänst här i Bergeforsen. De exakta problemen har tett sig ganska olika för olika hushåll/kunder och säkert berott på många olika faktorer (föråldrade routrar, svagheter i nätet, kommunikationsproblem med utrustning i hemmen), men när jag började rota i detta för ett par år sedan stod det klart att de nätproblem som Comhem haft åtminstone inte varit desamma för nätägaren Servanet (Comhem hyr en fiberanslutning av Servanet som har ett annat system för sina kunder).

Efter åratal av tjafs med kundtjänst tröttnade jag och lyckades till slut få kontakt med en Comhem-anställd med något slags inflytande i firman. Denne drog igång en större analys av nätet och som mycket riktigt kom fram till att det var ett större fel på deras hårdvara i nätet, ett fel som de inte upptäckt själva förrän vi anmärkt på det och som åtminstone kunde härledas ett drygt år tillbaka i tiden. Längre än så ”kunde” man inte analysera. Ett reparationsarbete vidtog med olika turer, bland annat kunde vi se till att tekniker kom ut till de hushåll som begärde för att undersöka läget på plats. Exakt vad som framkom vid den analysen har vi inte fått veta men ungefär vid årsskiftet 20/21 hade Comhem till slut kommit fram till att nätet nu fungerar tillfredsställande enligt deras specifikationer.

Comhems erbjudande

Med villaföreningens styrelses mandat har vi i bredbandsgruppen under det senaste året försökt att driva frågan om ersättning för åtminstone det dryga år som Comhem självt medgett fel i sitt nät. Nu har företaget meddelat följande i mail till oss:

”- Vi dubblerar hastigheten för samtliga bredbandstjänster till befintligt pris. Förändringen gäller tills vidare, dvs det är inte en tidsbegränsad kampanj.

– Vi skickar ut vår nya kundrouter med stöd för senaste Wifi-standarden (WiFI 6), vilket ger högre hastighet och bättre täckning.

– Vi bjuder på internettjänsten under tre månader.

Vi anser att tre månaders gratis bredbandstjänst är en rimlig kompensation eftersom det har varit betydande störningar under en längre period, men samtidigt inte så mycket störningar att tjänsten varit obrukbar.”

Som jag förstår det kommer företaget inom kort att skicka ut brev till alla i vårt bredbandsnät med samma erbjudande. Förhoppningsvis kommer man där även att ge sin syn på med vilken säkerhet och kvalitet man avser driva sitt nät och sin helhetsprodukt i framtiden, något jag flera gånger begärt. Jag har försökt att få företaget att på annat sätt ersätta kunder som inte vill fortsätta med Comhem trots detta erbjudande men tyvärr gått bet. Comhem hänvisar kunder med enskilda ersättningsanspråk till i första hand kundtjänst och i sista hand Allmänna Reklamationsnämnden.

Fortsättningen

Det står givetvis var och en fritt att värdera detta erbjudande mot sina upplevelser, men från Bredbandsgruppensgruppens sida anser vi att det inte är fruktbart att driva ärendet längre än såhär.

För den som till äventyrs vill utöva sin konsumentmakt med fötterna så har jag varit i kontakt med Servanet som alltså är den andra bredbandsfiberaktören i området. De har inget med vare sig routrar, wifi eller TV att göra utan säljer bara hushållets själva anslutning till fibernätet, därefter får man själv höra av sig till olika aktörer som säljer bredband och TV, t ex Telia, Banhof, Telenor – eller för den delen Comhem.

Engångskostnaden för att byta ut Comhems utrustning mot Servanets hemmavid är 2 800:-. Om tillräckligt många vill byta samtidigt har vi fått löfte om en rabatt på 300:-. Därefter kostar anslutningen till Servanets nät 199:- i månaden – sedan tillkommer då de kostnader som ditt val av TV/bredbandsleverantör ställer på dig.

Vill du vara med i en grupp som vill byta till Servanet

vill jag att du hör av dig till mig via e-post:

erik.j.nyberg(snabel-a)hotmail.com

SENAST den 21 februari.

Därefter kontaktar jag Servanet och ser om den gruppen är tillräckligt stor för att få ta del av rabatten, och därefter kontaktar jag er i gruppen och lämnar över till var och en att sköta sina fortsatta kontakter med Servanet. Därefter upphör Bredbandsgruppens direkta engagemang i detta ärende.

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att höra av dig till mig på e-postadressen ovan eller via Facebooksidan.

För Bredbandsgruppen (Jakob Klarsten, Anders Olsson, Erik Nyberg)

Erik Nyberg

Inventering av gemensam materiel

Villaföreningen har genom åren köpt in olika verktyg, maskiner och annan materiel för gemensamt bruk. När generationer och styrelser kommit och gått så har vetskapen om vem som har vad av dessa saker försvunnit.

Därför vill styrelsen göra en inventering av dessa gemensamma saker så att de så småningom kan komma fler till del och nytta. Har du något hemma hos dig som tillhör föreningen så hör av dig till Nikki Nyberg på Triangelvägen 65. Tack!

Lösning i sikte: tekniker på väg

Efter veckor av undersökande är nu både Comhem och Servanet relativt nöjda med bredbandsituationen i områdets nät. Tyvärr delas inte den känslan av många av oss kunder som fortfarande upplever olika grader av störningar på bredband och TV.

Jag har fått flera önskemål om att kunna få bredbandsproblemen undersökta av en tekniker från Comhem vid ett hembesök där man kan få ställa frågor och få förklaringar utifrån sin egen situation. Önskemålet har nu hörsammats och företaget erbjuder därför alla sina bredbandskunder i föreningen möjlighet till teknikerbesök, och det med början redan kommande vecka, 49.

Vill du att en tekniker från Comhem kommer hem till dig så hör du av dig till mig, Erik Nyberg på Triangelvägen 65, på telefon eller via Perssonskas facebooksida senast måndag 30 november kl. 13.00. Därefter vidarebefordrar jag ert namn och kontaktuppgifter till företaget som kommer höra av sig och bestämma en tid som passar för båda parter.

Prata gärna med era grannar som kanske inte kollar hemsidan eller Facebooksidan så ofta och be dem kontakta mig om de är intresserade. Det här är förhoppningsvis en bra möjlighet för oss alla att få problemen utredda och förklarade en gång för alla, oavsett om man tänker fortsätta som Comhemkund eller inte.

I ersättningsfrågan fortsätter jag att driva på och hålla kontakten med Comhem, men det känns som att fokus just nu får ligga på de praktiska lösningarna, om det finns några, så tar vi det andra sen.

Trevlig helg

/Erik Nyberg

Ångerfullt Comhem ber om mer tid

Det kommer tyvärr dröja ytterligare innan det finns en lösning på problemen för Comhems bredbandskunder. Under det fortsatta arbetet med reparationer och felsökning har man, enligt Comhem, nu hittat fel i nätet som man anser ligga utanför sin kontroll och därför felanmält dem till nätägaren Servanet.

Frustrationen fortsätter hos många Comhem-kunder i området över de dåliga bredbandsförbindelserna. Och tyvärr ser en långsiktig lösning ut att dröja ännu ett tag. Företaget beklagar att de inte kunnat leverera tydliga besked om vare sig framtiden för nätet eller ersättning till kunderna i tid till vårt gemensamt överenskomna slutdatum 31 oktober 2020.

Orsaken till det är, enligt företaget, att man nu även hittat fel som Comhem anser vara nätägaren Servanets problem. Därför fördröjs processen ytterligare av de parternas kommunikation. Exakt hur länge kan man inte ge andra besked om än ”så fort som möjligt”. Jag har försökt komma i kontakt med Servanet för att verifiera uppgifterna men de har inte återkommit ännu.

Comhem ber oss alltså därför om ytterligare tid för att i första hand fortsatt kunna felsöka, reparera och nu också ge Servanet tid att göra detsamma, för att därefter ge oss kunder tydliga besked och långsiktiga löften om vilken standard vi kan förvänta oss framöver. Företagets besked till de som tröttnat på att vänta är att man har full förståelse för det och inser att den nya fördröjningen kan innebära att några kunder väljer att byta nätoperatör innan man kommit fram till en lösning.

Det är svårt att veta exakt vilken strategi som är bäst för oss som grupp att anamma i det här läget. Det är extremt frustrerande att det här drar ut ytterligare på tiden och lockelsen att bryta och byta har aldrig varit större för mig personligen. Det är också fortsatt upprörande att Comhem uppenbarligen har så dålig koll på sin infrastruktur att man under så lång tid inte själva upptäckt och åtgärdat problemen utan istället skjutit över det arbetet på oss och låtit oss leva med avbrott och strul samtidigt som vi fått betala fullt pris. Oacceptabelt.

Samtidigt är min upplevelse att Comhem faktiskt tar detta på allvar just nu och att åtminstone vår kontaktperson är ärlig när han säger att han är övertygad om att man kommer hitta en långsiktig lösning inom kort, främst på problemen i nätet men också förhoppningsvis i sina kundrelationer. Man har också utlovat att man ska komma med ett förslag på ersättning baserat på åtminstone det senaste årets problem, undersöka möjligheterna till individuella lösningar och individuell support för de som är drabbade samt se till att planerade avbrott alltid annonseras i framtiden.

Comhem kommer ha ett styvt jobb med att återupprätta sitt förtroende hos mig och många av er andra men jag tror även fortsättningsvis att våra möjligheter att nå ett gynnsamt resultat i framförallt ersättningsfrågan förbättras av att så många som möjligt håller en enad front. Samma sak gäller vid en eventuell övergång till Servanet som nätleverantör, ju fler vi är som vill byta vid samma tillfälle desto större är möjligheterna att förhandla till oss ett gynnsamt gemensamt avtal med dem.

Mitt förslag är därför att ännu en tid fortsätta avvakta, notera och rapportera fortsatta fel till mig och låta mig fortsätta vara aggressivt aktiv i kommunikationen med vår kontakt på Comhem till dess att företaget kommer med sina utlovade besked. Det får dock givetvis inte dra ut hur länge som helst på tiden.

Om någon eller några däremot känner att måttet nu är rågat och därmed väljer egna vägar så är det förstås fullt begripligt.

Mer information kommer fortlöpande här och på Facebooksidan.

Erik Nyberg