Lösning i sikte: tekniker på väg

Efter veckor av undersökande är nu både Comhem och Servanet relativt nöjda med bredbandsituationen i områdets nät. Tyvärr delas inte den känslan av många av oss kunder som fortfarande upplever olika grader av störningar på bredband och TV.

Jag har fått flera önskemål om att kunna få bredbandsproblemen undersökta av en tekniker från Comhem vid ett hembesök där man kan få ställa frågor och få förklaringar utifrån sin egen situation. Önskemålet har nu hörsammats och företaget erbjuder därför alla sina bredbandskunder i föreningen möjlighet till teknikerbesök, och det med början redan kommande vecka, 49.

Vill du att en tekniker från Comhem kommer hem till dig så hör du av dig till mig, Erik Nyberg på Triangelvägen 65, på telefon eller via Perssonskas facebooksida senast måndag 30 november kl. 13.00. Därefter vidarebefordrar jag ert namn och kontaktuppgifter till företaget som kommer höra av sig och bestämma en tid som passar för båda parter.

Prata gärna med era grannar som kanske inte kollar hemsidan eller Facebooksidan så ofta och be dem kontakta mig om de är intresserade. Det här är förhoppningsvis en bra möjlighet för oss alla att få problemen utredda och förklarade en gång för alla, oavsett om man tänker fortsätta som Comhemkund eller inte.

I ersättningsfrågan fortsätter jag att driva på och hålla kontakten med Comhem, men det känns som att fokus just nu får ligga på de praktiska lösningarna, om det finns några, så tar vi det andra sen.

Trevlig helg

/Erik Nyberg

Ångerfullt Comhem ber om mer tid

Det kommer tyvärr dröja ytterligare innan det finns en lösning på problemen för Comhems bredbandskunder. Under det fortsatta arbetet med reparationer och felsökning har man, enligt Comhem, nu hittat fel i nätet som man anser ligga utanför sin kontroll och därför felanmält dem till nätägaren Servanet.

Frustrationen fortsätter hos många Comhem-kunder i området över de dåliga bredbandsförbindelserna. Och tyvärr ser en långsiktig lösning ut att dröja ännu ett tag. Företaget beklagar att de inte kunnat leverera tydliga besked om vare sig framtiden för nätet eller ersättning till kunderna i tid till vårt gemensamt överenskomna slutdatum 31 oktober 2020.

Orsaken till det är, enligt företaget, att man nu även hittat fel som Comhem anser vara nätägaren Servanets problem. Därför fördröjs processen ytterligare av de parternas kommunikation. Exakt hur länge kan man inte ge andra besked om än ”så fort som möjligt”. Jag har försökt komma i kontakt med Servanet för att verifiera uppgifterna men de har inte återkommit ännu.

Comhem ber oss alltså därför om ytterligare tid för att i första hand fortsatt kunna felsöka, reparera och nu också ge Servanet tid att göra detsamma, för att därefter ge oss kunder tydliga besked och långsiktiga löften om vilken standard vi kan förvänta oss framöver. Företagets besked till de som tröttnat på att vänta är att man har full förståelse för det och inser att den nya fördröjningen kan innebära att några kunder väljer att byta nätoperatör innan man kommit fram till en lösning.

Det är svårt att veta exakt vilken strategi som är bäst för oss som grupp att anamma i det här läget. Det är extremt frustrerande att det här drar ut ytterligare på tiden och lockelsen att bryta och byta har aldrig varit större för mig personligen. Det är också fortsatt upprörande att Comhem uppenbarligen har så dålig koll på sin infrastruktur att man under så lång tid inte själva upptäckt och åtgärdat problemen utan istället skjutit över det arbetet på oss och låtit oss leva med avbrott och strul samtidigt som vi fått betala fullt pris. Oacceptabelt.

Samtidigt är min upplevelse att Comhem faktiskt tar detta på allvar just nu och att åtminstone vår kontaktperson är ärlig när han säger att han är övertygad om att man kommer hitta en långsiktig lösning inom kort, främst på problemen i nätet men också förhoppningsvis i sina kundrelationer. Man har också utlovat att man ska komma med ett förslag på ersättning baserat på åtminstone det senaste årets problem, undersöka möjligheterna till individuella lösningar och individuell support för de som är drabbade samt se till att planerade avbrott alltid annonseras i framtiden.

Comhem kommer ha ett styvt jobb med att återupprätta sitt förtroende hos mig och många av er andra men jag tror även fortsättningsvis att våra möjligheter att nå ett gynnsamt resultat i framförallt ersättningsfrågan förbättras av att så många som möjligt håller en enad front. Samma sak gäller vid en eventuell övergång till Servanet som nätleverantör, ju fler vi är som vill byta vid samma tillfälle desto större är möjligheterna att förhandla till oss ett gynnsamt gemensamt avtal med dem.

Mitt förslag är därför att ännu en tid fortsätta avvakta, notera och rapportera fortsatta fel till mig och låta mig fortsätta vara aggressivt aktiv i kommunikationen med vår kontakt på Comhem till dess att företaget kommer med sina utlovade besked. Det får dock givetvis inte dra ut hur länge som helst på tiden.

Om någon eller några däremot känner att måttet nu är rågat och därmed väljer egna vägar så är det förstås fullt begripligt.

Mer information kommer fortlöpande här och på Facebooksidan.

Erik Nyberg