Sommarvattnet

Sommarvattnet är i drift.

Om ni upptäcker några läckor, kontakta någon i vattengruppen så stänger vi av vattnet. Läckor på egen tomt gräver man upp själv i första hand, på allmänningarna hjälps vi åt.