Sommarvattnet

Vattnet är avstängt för vintern.

Driftinformation:

Lufttemperatur:
Vattentemperatur:
Vattentryck vid pumpstation (bar):-0.4
Nuvarande effekt (kW):
Status primärpump:
Antal starter primärpump
Drifttid primärpump (timmar)
Status sekundärpump:
Antal starter sekundärpump
Drifttid sekundärpump (timmar)
Total elförbrukning (2022) kWh1607.3
Senaste mätvärde: