Sommarvattnet

Vattnet är avstängt för vintern.

Driftinformation:

Lufttemperatur:8.5
Vattentemperatur:17.2
Vattentryck vid pumpstation (bar):4.2
Nuvarande effekt (kW):0.0
Status primärpump:Standby
Antal starter primärpump78393
Drifttid primärpump (timmar)722.6
Status sekundärpump:Standby
Antal starter sekundärpump14
Drifttid sekundärpump (timmar)7.36
Total elförbrukning (2022) kWh1574.8
Senaste mätvärde:2022-10-02 15:41:20