Sommarvattnet

Vattnet är igång för säsongen.

Driftinformation:

Lufttemperatur:12.5
Vattentemperatur:12.0
Vattentryck vid pumpstation (bar):4.5
Nuvarande effekt (kW):0.0
Status primärpump:Standby
Antal starter primärpump59193
Drifttid primärpump (timmar)1692.51
Status sekundärpump:Standby
Antal starter sekundärpump42
Drifttid sekundärpump (timmar)85.28
Total elförbrukning (2021) kWh4133.2
Senaste mätvärde:2021-09-22 13:58:29