Sommarvattnet

Sommarvattnet är avstängt för vintern

Driftinformation:

Lufttemperatur:18.4
Vattentemperatur:14.2
Vattentryck vid pumpstation (bar):4.3
Nuvarande strömförbrukning (kW):Kommande funktion
Status primärpump:Aktiv
Status sekundärpump:Standby
Senaste mätvärde:2020-09-23 15:22:11