Sommarvattnet

Vattnet är igång för säsongen.

Driftinformation:

Lufttemperatur:12.6
Vattentemperatur:16.0
Vattentryck vid pumpstation (bar):4.2
Nuvarande effekt (kW):0.0
Status primärpump:Standby
Antal starter primärpump11839
Drifttid primärpump (timmar)317
Status sekundärpump:Standby
Antal starter sekundärpump9
Drifttid sekundärpump (timmar)9.72
Total elförbrukning (2021) kWh922.8
Senaste mätvärde:2021-06-15 15:38:09