Sommarvattnet

Driftinformation:

Lufttemperatur:23.5
Vattentemperatur:Kommer snart
Vattentryck vid pumpstation (bar):4.8
Nuvarande effekt (kW):1.0
Status primärpump:Aktiv
Antal starter primärpump23574
Drifttid primärpump (timmar)235.45
Status sekundärpump:Standby
Antal starter sekundärpump27
Drifttid sekundärpump (timmar)0.22
Total elförbrukning (2024) kWh629.7
Senaste mätvärde:2024-06-22 12:23:06