Sommarvattnet

Driftinformation:

Lufttemperatur:8.5
Vattentemperatur:Kommer snart
Vattentryck vid pumpstation (bar):-0.4
Nuvarande effekt (kW):0.0
Status primärpump:Standby
Antal starter primärpump134114
Drifttid primärpump (timmar)1126.61
Status sekundärpump:Aktiv
Antal starter sekundärpump29
Drifttid sekundärpump (timmar)717.75
Total elförbrukning (2023) kWh3266
Senaste mätvärde:2023-10-15 13:40:03