Sommarvattnet

Vattnet är avstängt för vintern.

Driftinformation:

Lufttemperatur:4.0
Vattentemperatur:4.3
Vattentryck vid pumpstation (bar):4.7
Nuvarande effekt (kW):Kommer snart
Status primärpump:Aktiv
Antal starter primärpump16548
Drifttid primärpump (timmar)202.69
Status sekundärpump:Standby
Antal starter sekundärpump7
Drifttid sekundärpump (timmar)0.12
Total elförbrukning (2022) kWhKommer snart
Senaste mätvärde:2022-06-25 10:26:20