Gällande bredbandsenkäten

Tack alla som engagerat sig och svarat på bredbandsenkäten! Det visade sig att fler än 30 hushåll i föreningen är intresserade av att låta Villaföreningen utreda möjligheterna till ett nytt avtal för bredbandsanslutning och arbetet med detta har redan börjat. Vidare information kommer att delges här på hemsidan.

För bredbandsgruppen

Erik Nyberg
Triangelvägen 65